Nordström skyttevärn
Franke skyttevärn

Mellanvärn

Längs med Tingstäde befästningslinje fanns två Mellanvärn, även kallat Mellanverk.

Mellanvärnen var mindre befästningsområden, som innehöll flera kulsprute- och skyttevärn i betong med eller utan splitterskydd, förstärkningsmurar och förbindelsevärn.

Mellanvärnen skulle underlätta eldgivning, observation eller stridsledning. Värnen skulle även skydda soldaterna vid eldgivning.

Tillgänglighet

Mellanvärn Nordström ligger cirka 100 meter norr om gamla järnvägsbanken, cirka 1 kilometer väster om Tingstäde. Frankes mellanvärn ligger på ömse sidor om vägen mellan Tingstäde och Hejnum, cirka 1 kilometer från Tingstäde kyrka. 

Samtliga värn är idag igenfyllda och kan endast ses från utsidan.