frankes mellanvärn
frankes mellanvärn

Frankes Mellanvärn

Frankes Mellanvärn byggdes 1912 - 1914 och försvarades av en pluton, cirka 40 man, ur kompaniet som var förlagt i skans 5.

Inom mellanvärnet finns två Kulsprutevärn i betong med splitterskydd, tre skyttevärn i betong med splitterskydd, samt ett skyddsrum i betong. Mellan värnen fanns även ett förbindelsevärn.

Frankes mellanvärn ligger på ömse sidor om vägen mellan Tingstäde och Hejnum, cirka 1 kilometer från Tingstäde kyrka.