stödmur vid Nordström

Mellanvärn Nordström

Mellanvärn Nordström försvarades av en pluton, cirka 40 man, ur kompaniet som var förlagt i Skans 2.

Mellanvärnet var indelat i tre mindre områden. I den södra delen fanns ett skyttevärn i betong, samt en förstärkningsmur i sten. I norra och i det nordvästra området fanns vardera 3 skyttevärn av betong med splitterskydd.

I anslutning till mellanvärnet ligger observationsvärn 2.

Mellanvärnet ligger cirka 100 meter norr om gamla järnvägsbanken, cirka 1 kilometer väster om Tingstäde.