taggtrådsbana
taggtrådshinder
Väghinder i form av cementblock som drogs på räls

Skansar

Fästningen består av fem skansar. Fyra av skansarna är mindre och försedda med skyddsrum och skyttegravar av jord och grus. 

Mellan skansarna fanns taggtrådshinder och ett par enklare befästningar, så kallade mellanverk. Den femte skansen, som ligger vid kyrkan, är betydligt större och kallas Skans 1 eller Fästet. Här finns idag ett fästningsmuseum.

Runt varje skans fanns taggtrådshinder uppsatt i ett sinnrikt system, vilket gjorde det mycket svårt att ta sig igenom in till själva skansen.  Idag finns taggtråden endast kvar runt Skans 1, på alla övriga platser har den tagits bort. På några ställen sitter järnstolpar med öglor kvar och det var i dem man drog taggtråden. 

Vid vägen intill Fästet låg dessutom stora cementblock som kunde forslas ner till vägen på räls och där utgjorde de avspärrningar för trafik förbi platsen.