Skans 2 vy
skans 2

Skans 2

Skans 2 byggdes 1911 - 1912 och är en infanteriskans. Den fungerade som förläggning och skyddsrum för ett kompani, 150 man, varav en pluton, 40 man, deltog i försvaret av mellanvärn Nordström.

Här var trupper förlagda mellan 1914 till första världskrigets slut omkring 1918. I samband med andra världskrigets utbrott förstärktes taket på skansen med stora granitblock för att öka säkerheten. När skansen inte längre behövdes som förläggning användes den istället till att förvara ammunition. I slutet av 1950-talet kom bestämmelser om att ammunition skulle förvaras i speciella förråd och efter det användes skansen som förråd till reservdelar.

Bunkern till höger när man kommer in på området fungerade som kök och skafferi. Skansen värmdes upp med hjälp av vedkaminer och belysningen bestod av karbidlampor.

Beväpningen bestod av:

4 stycken 6,5 mm Kulsprutor modell 1914, samt 6,5 mm gevär modell 1896.

Tillgänglighet

Skans 2 ligger öster om vägen mellan Tingstäde och Stenkyrka, cirka 800 meternordväst om Tingstäde kyrka. Skansen är idag helt plomberad och kan bara ses från utsidan.