skans 3
skans 3
skans 3

Skans 3

Skans 3 byggdes 1911 - 1912 och är en infanteriskans. Den fungerade som förläggning och skyddsrum för ett kompani, 150 man. Kompaniet deltog även i försvaret av mellanvärn Nordström och Skans 4.

Här var trupper förlagda mellan 1914 till första världskrigets slut omkring 1918. I samband med andra världskrigets utbrott förstärktes taket på skansen med stora granitblock för att öka säkerheten. När skansen inte längre behövdes som förläggning användes den istället till att förvara ammunition. I slutet av 1950-talet kom bestämmelser om att ammunition skulle förvaras i speciella förråd och efter det användes skansen för förvaring av sjukvårdsmateriel.

I den bortre delen av skansen fanns kök och skafferi. Skansen värmdes upp med hjälp av vedkaminer och belysningen bestod av karbidlampor.

Beväpningen bestod av:

4 stycken 6,5 mm kulsprutor modell 1914, samt 6,5 mm gevär modell 1896.

Tillgänglighet

Skans 3 ligger cirka 1,5 kmväster om Tingstäde kyrka och cirka 600 meter nordnordost om Skans 4. Skansen är idag helt plomberad och kan bara ses från utsidan.