Skans 4
skans 4

Skans 4

Skans 4 byggdes 1911 - 1912 och är en infanteriskans. Den fungerade som förläggning och skyddsrum för ett kompani, 150 man, varav en pluton, 40 man, deltog i försvaret av mellanvärn Franke.

Här var trupper förlagda mellan 1914 till första världskrigets slut omkring 1918. I samband med andra världskrigets utbrott förstärktes taket på skansen med stora granitblock för att öka säkerheten.

När skansen inte längre behövdes som förläggning användes den istället till att förvara ammunition. I slutet av 1950-talet kom bestämmelser om att ammunition skulle förvaras i speciella förråd och efter det användes skansen för förvaring av sjukvårdsmateriel.

Beväpningen bestod av:

4 stycken 6,5 mm kulsprutor modell 1914, samt 6,5 mm gevär modell 1896.

Tillgänglighet 

Skansen ligger intill väg 148 mot Visby, cirka 2 km västsydväst om Tingstäde kyrka.