utsikt från skans 5
skans 5

Skans 5

Skans 5 byggdes omkring 1912 - 1914 och är en infanteriskans. Den fungerade som förläggning och skyddsrum för ett kompani, 150 man, varav en pluton, 40 man, deltog i försvaret av mellanvärn Franke.

Här var trupper förlagda mellan 1914 till första världskrigets slut omkring 1918. I samband med andra världskrigets utbrott förstärktes taket på skansen med stora granitblock för att öka säkerheten.

När skansen inte längre behövdes som förläggning användes den istället till att förvara ammunition. I slutet av 1950-talet kom bestämmelser om att ammunition skulle förvaras i speciella förråd och efter det användes skansen för förvaring materiel och livsmedel (risgryn, köttkonserver, bildäck mm) för Överstyrelsen för Ekonomiskt Försvar.

Skansen består av tre betongbunkrar, samt en bunker för kök och skafferi. Skansen värmdes upp med hjälp av vedkaminer och belysningen bestod av karbidlampor.

Beväpningen bestod av:

4 stycken 6,5 mm kulsprutor modell 1914, samt 6,5 mm gevär modell 1896.

Tillgänglighet

Skansen ligger invid de raserade Träskväldergårdarna cirka1 kmsydost om Skans 4 och intill skansen finns ännu ladan från en av Träskväldergårdarna kvar. Skansen är idag helt plomberad och kan bara ses från utsidan.