Kanon av modell vid nedgången till skans 1

Skans 1

Skans 1 började byggas 1904 och stod klar 1914. Hela anläggningen är cirka 100 x 100 meter stor och är en artilleri- och infanteriskans avsedd för 300 man, samt chef, stab, läkare och tross.

Sex utfallsgångar förbinder skansens inre med löpgraven som sträcker sig runt hela anläggningen. I dem kunde soldaterna snabbt ta sig ut till sina eldställningar i löpgraven där det finns åtta kulsprutetorn och två observationstorn, samt en strålkastarbana. På kanten runt löpgraven fanns även infanterisköldar uppsatta som skydd för soldaterna. 

Beväpningen bestod av:

4 stycken 8,4 cm kanoner av modell 94-06 placerade i de fyra vridbara pansarkupolerna med en skottvidd på sex kilometer, samt 6 stycken kulsprutor av modell 1900 "Hotschiss".

Här fanns även 6,5 mmgevär av modell 1896 och 6,5 mm karbiner av modell 1894, ett periskop och en flyttbar strålkastare.

Tillgänglighet

Skans 1 ligger cirka 300 meter norr om Tingstäde kyrka alldeles intill väg 148 mot Fårösund. Skansen är idag öppen för besökare, se besöksinformation.