artilleriskyddsrummet var avsett för 48 soldater och materiel
skyddsrum 3 i Tingstäde fästning
Skyddsrum 2 i Tingstäde fästning

Skyddsrum

Inom Tingstäde försvarsområde fanns tre artilleriskyddsrum avsedda att rymma 48 personer i vart och ett.

Skyddsrummet var byggda för att skydda soldaterna och deras materiel mot beskjutning av olika slag. Det var granatsäkra beredskapsrum för serviser.

Vandringar