Skyddsrum beläget alldeles intill vägen mot Stenkyrka
artilleriskyddsrummet var avsett för 48 soldater och materiel

Skyddsrum 1

Skyddsrummet ligger alldeles intill landsvägen mot Stenkyrka och är väl synligt från vägen.

Skyddsrummet var byggt för att skydda soldaterna och deras materiel mot beskjutning av olika slag. Det var ett granatsäkert beredskapsrum. 

Skyddsrummet ligger mellan Artilleriställningarna tre och fyra alldeles intill landsvägen mot Stenkyrka.

Vandringar