skyddsrum 3 i Tingstäde fästning

Skyddsrum 3

Skyddsrummet ligger alldeles intill väg 148, strax norr om Skans 4 när man kommer från Visby.

Skyddsrummet var byggt för att skydda soldaterna och deras materiel mot beskjutning av olika slag. Det var ett granatsäkert beredskapsrum. 

Skyddsrummet ligger intill väg 148 strax söder om Tingstäde samhälle.

Vandringar