En skalenlig modell av Bulverket i Tingstäde träsk

30.000 Stockar i Tingstäde

Bulverket är en träfästning belägen mitt i Tingstäde träsk. Bulverket byggdes strax efter vikingatiden och är idag en spännande och fantasieggande del av Tingstädes försvarshistoria.

Fästningen består av en kvadratisk plattform med 170 meter långa sidor och en stor öppen vattenyta i mitten samt ett yttre försvarsverk av pålar. På plattfomen har det stått hus, men de är nu helt förstörda. Byggnadsdetaljer som hittats på sjöbottnen visar att husen varit ungefär tre gånger tre meter stora. 

30 000 stockar

Bulverket har en total yta om 10 000 kvadratmeter och består av 11 000 stockar i befästningen och 19 000 stockar i palissaden. Virket som använts har varit furu. Genom dendrodatering, dvs årsringsdatering, på 100 trädelar har man konstaterat att Bulverket uppförts under en mycket kort period. Det äldsta trädet är hugget år 1120 medan det yngsta avverkade virket är från år 1129.

Vid en beräkning av det totala antalet arbetsdagar som åtgått för byggandet har man kommit fram till ca 40.000 dagar. Detta, tillsammans med den korta byggnadstiden, visar att byggandet av Bulverket måste ha innefattat en relativt stor del av norra Gotlands befolkning. 

Namnet "Bulverket" kommer av det uttryck som lokalbefolkningen vid den tiden benämnde platsen för, "boulwarki".

Bulverkets utforskare

Det var vid en fisketur 1907 som major Arvid Zetterling blev uppmärksammad på pålarna. Och "Bulverket" i Tingstäde träsk skulle sedan komma att uppta en stor del av hans liv. År 1915 började major Zetterling mäta upp trävirket på sjöbottnen. Tyvärr bedrev man även muddringsarbete för att kunna få upp föremål och förstörde då delar av anläggningen.

Arbetet gav förvånansvärt få träföremål, bland fynden kan dock nämnas en kista med lock, en vattenho, ett större tråg, delar till ett laggkärl och diverse båtfragment. 

Vill du se Bulverket

En skalenlig modell av Bulverksfästningen finns i Bulverksrummet i Skans 1 och det är klokt att ta sig en titt på den innan man ger sig ut på träsket för att leta.

På vintern när isen är alldeles blank och genomskinlig kan man gå ut för att titta ner på pålarna. På sommaren kan man ro ut till Bulverket och ta sig en titt. Vill du själv kika ner på bulverket kan du hyra båt av Tingstäde Hembygdsförening