Kring kyrktornet finns det en hel del berättat, men det mesta är just berättelser

Rykten om kyrktornet

Det finns många historior om hur man skulle göra med kyrktornet om det blev krig. Några är sanna medan andra är vandringshistorior.

Det är riktigt att kyrktornet ur militär synpunkt ansågs som en farlig riktpunkt som fientligt artilleri kunde utnyttja.

Sprängladdning

Tingstäde kyrktorn skulle sprängas bort om det blev krig och det fanns en sprängladdning inbyggd i kyrkan. Ja så gick ryktet förr och det kan man faktiskt fortfarande höra än idag. Någon sprängladdning fanns inte i tornet.

Numrerade stenar

Ibland kan man höra någon berätta att stenar och andra delar i tornet var numrerade så att tornet lätt skulle kunna plockas ner och sen byggas upp igen! Någon sådan beskrivning har vi dock inte funnit.

Ryska sågfilare

Kyrktornet var ett problem också när fästningen byggdes i början av seklet. Så kallade ryska "sågfilare", som gick runt och filade sågar och dylikt, betraktades mer eller mindre som spioner.

Det hände att de gick upp i kyrktornet där de hade en strålande utsikt över befästningsarbetena. Militärbefälhavaren lyckades i alla fall driva igenom ett tillträdesförbud i tornet.