karta befästning

Befästningar

Befästning anläggning som skyddar en viss militär funktion mot vapenverkan.

Bunker täckt stridsvärn av betong eller jord, trä och sten, försett med en eller flera skottgluggar, s.k. embrassyrer.

Embrassyr en mindre öppning, så kallad "skottglugg" i en befästningsmur

Förbindelsevärn skyddad gång som används vid förflyttning mellan olika delar av en befästning, t.ex. mellan skyttevärn och skyddsrum.

Ksp-värn kulsprutevärn.

O-värn observationsvärn.

Skans fullt utbyggt motståndsnäste med truppbefästningar som skyddsrum, skytte- och förbindelsevärn samt stormhinder.

Skv skyttevärn.

Stridsvärn öppen eller täckt befästning, avsedd att användas som eldställning, observation eller stridledning i stridsverksamhet.

 

Vandringar