markententeri

Förläggningar

Kasern en byggnad avsedd som stadigvarande bostad för militär personal av i huvudsak lägre grad, en modern kasern har normalt en eller flera sovsalar, tvättrum, dagrum samt utrymmen för förvaring och vård av vapen.

Kasernområde ett militärt instängslat område med kaserngård, kaserner, kanslihus, utspisningslokal, förrådsslokaler mm.

Logement sovsal.