Uppställda för fotografering

Militär organisation

Artilleri det truppslag inom armén som använder tyngre eldvapen. 

Bataljon militärt förband specialiserat för en viss militär uppgift, underavdelning till brigad eller regemente, består vanligen av fyra till sex kompanier, antalet soldater varierar mellan 400 och 1 200 man, leds vanligen av en överstelöjtnant eller major. 

Division används inom artilleriet, motsvarar infanteriets bataljon.

Grupp en underavdelning till en pluton, består av cirka 8 soldater, en grupp leds normalt av en furir eller sergeant, en grupp kan vara indelad i omgångar och stridspar.

Infanteri det truppslag inom en armé som strider till fots, historiskt förflyttade man sig till fots, genom tiderna har även transportmedel som hästar, cyklar, pansarfordon, lastbilar och terrängbilar använts, beteckningen började användas under 1600-talet.

Kompani militärt förband ofta specialiserat för en viss uppgift, består av 80 - 200 soldater, leds vanligen av en major eller en kapten, den minsta arméenhet som i administrativt och taktiskt hänseende är delvis självständigt, underavdelning till bataljon eller brigad, består av två till sju plutoner. 

Pluton en underavdelning till ett kompani, består vanligen av 20 - 40 soldater, plutonen är indelad i ett antal grupper beroende på plutonens uppgifter och leds av en sergeant, fänrik eller löjtnant beroende på uppgift.

Spaningsstyrka avser de trupper som går först vid förflyttning, de rör sig försiktigt och undviker strid, skall främst samla information om fienden.