Batteri på marsch hem på vägen vid träsket

Övriga militärtermer

Dagen D anger den dag ett slag eller en operation skall utföras, kan även kallas D-dagen.

Periskop är ett optiskt instrument för att kunna se omgivningen från en skyddad miljö, och används i stridsvagnar och skyttegravar. Mer avancerade utföranden innehåller optiska linser, och/eller ljusförstärkare för mörkerseende.

Sluring har använts som inofficiell benämning på det trippande dubbelsteg som måste tas av någon som marscherar i otakt för att komma i takt med de övriga.

Timmen T  anger vilken tidpunkt en operation skall genomföras, kan även kallas T-timmen.