vapen

Vapen

AK militär förkortning av automatkarbin.

Automatkarbin  ett automatvapen av gevärstyp som idag utgör infanteristens huvudbeväpning, kännetecknas av att vara mer kompakt än traditionella gevär och av att kunna avge automateld, StG-44 ett tyskt vapen från andra världskriget anses vara den första automatkarbinen.

Eldhandvapen kan vara pistoler, revolvrar, gevär och automatkarbiner.

Eldvapen  är ett vapen som med hjälp av gaexpansion vid snabb förbränning av en krutladdning slungar en projektil mot ett mål, uppdelas i eldhandvapen, lätta pjäser och tunga pjäser.

Kanon är ett eldvapen av grov kaliber, förekommer vanligen i truppslag som artilleri och luftvärn, modern terminologi föreskriver att en kanon vara av kaliber 20 mm eller grövre och ha ett eldrör längre än ungefär 40 gånger kalibern och huvudsakligen skjuta flackbaneeld.  

Lätt pjäs kan vara kulsprutor och rekylfria pansarvärnsvapen.

Tung pjäs kan vara kanoner och haubitser.

Tygmateriel är en svensk militär benämning på vapen, ammunition, fordon och signalmateriel. 

Pistol ett enhandsvapen avsett för närstrid, magasinet är i regel placerat i pistolens kolv och rymmer allt mellan mindre än 8 och 17 eller fler patroner beroende på kaliber, magasinstorlek och typen av pistol.