Bild från matlagning vid austris 1914
kokgrytor
Cementkar för nedsaltning av fläskkött

Kök & matförråd i Tingstäde fästning

I fästningens inre fanns en stor mängd proviantförråd och här förvarades en imponerande mängd livsmedel. 

Hela livsmedelslagret i fästningen skulle räcka till 5 000 man i trettio dagar. Maten forslades hit och lagrades i proviantförråd av olika slag. Till fläskkällaren forslades halva griskroppar, som delades i tre delar och saltades ner för förvaring i de gjutna saltkaren. Samma sorts gjutna saltkar fast av större modell finns i en annan del av fästningen. Hit fraktades nötköttet och i ostlagret förvarades hela ostar på långa trähyllor.

Förplägnadsbok 

I förplägnadsboken för artelleribesättningen i fästningen finns uppgifter på vilka livsmedel som anskaffades genom rekvisition i Tingstäde. Den 19 december 1914 provianterade man för 143 portioner under två dagar. Livsmedelsmängden var 28,5 kg vetebröd, 28,6 kg mjukt rågbröd, 65 kg gröna ärtor, 16,3 kg salt kött, 9,8 kg salt sill, 4,3 kg margarin, 7,2 kg ost, 2,1 kg kaffe, 3,3 kg socker, 2,9 kg salt, 23,4 kg fäskt kött, 7,8 kg salt fläsk, 0,2 kg the, 105 kg hafre, 70 kg fodermjöl och 122,5 kg hö. Dessutom köptes 40 liter mjölk på mejeriet och hos handlare Fohlin köptes 2 kg russin.  

Köksavdelning 

Maten lagades i köksavdelningen i stora kokgrytor, som ännu finns kvar. Här fanns även ved- och kokseldade järnspisar.

Utspisning

Utspisning skedde vid de nedfällbara korridorborden, som även användes som tvättbänkar för den personliga hygienen.

Rykten om brännvin

I en veckotidning uppgavs en gång att Tingstäde fästning var fylld av brännvin - att användas för att fylla de gotländska soldaterna och på så vis göra dem modigare. Det var förstås fel, men en viss sanning fanns det ändå. 

30 000 liter kronbrännvin fanns inlåst i fästningen, avsedd för Gotlands behov i händelse av avspärrning och isolering. Ägare till spriten var Överstyrelsen för Ekonomiskt Försvar.