Tingstäde fästning militärhistora sedan 100år tillbaka.

Gotland och Tingstäde har i alla tider varit intressant  och spelat en viktig roll i ett militärt perspektiv. Idag är Tingstäde ett unikt centrum för hela Gotlands Militärhistoria.

Det äldsta spåret av ett organiserat försvar i Tingstäde är resterna efter en fornborg från 1100-talet efter Kristus. I Tingstäde träsk finns resterna av en träfästning från medeltiden som ruvar på sin hemlighet. Minnestenen på Roseshed visar var nationalbeväringen hade sitt övningsfält i början av 1800-talet.

I Tingstäde ligger Fästningen, Skans 1, som blev klar lagom till första världskriget. Platsen valdes för att ge bästa möjliga skydd för förråden som flyttats till Tingstäde från Visby. På åsen norr om kyrkan, med träsket på ena sidan och odikad myrmark på den andra, grävdes grusåsen ut för att ge plats för Skans 1 med många rum och långa underjordiska gångar under mer än meterdjup betong. 

Skans 1 är idag är en del av vårt gemensamma kulturarv och är ett statligt byggnadsminne, som förvaltas av Statens Fastighetsverk. 

Här kan du se och uppleva hur soldaterna levde. Gå runt på egen hand eller följa med på en guidad tur med hjälp av Tingstäde Hembygdsförening som svarar för tillsyn, öppethållande och guidning.

Är du intresserad att vara med i vår trevliga kommitté kontakta Kjell Pettersson för mer information.

Vandringar