Förvaring av artilleriammunition

Inom Tingstäde försvarsområde har det funnits tre ammunitionsförråd, vilka användes till förvaring och hantering av främst artilleriammunition.

Två av förråden är numera rivna, men betongplattorna och skyddsvallarna vittnar ännu om var de funnits. Det tredje förrådet ligger innanför stängsel och skyddsvallarna som omger förrådet omöjliggör insyn.