Kungliga besök

Det kungliga intresset för Tingstäde som kärnpunkt för öns stridskrafter väcktes tidigt, men även en uppfinnare skulle visa sig vara intressant.

Prins Carl

Prins Carl även kallad "blå prinsen" deltog i 1888 års generalstabsfältövning på Gotland. Hans uppdrag var att utarbeta förslag till befästningar i Tingstäde och i slutomdömet skrev han "bör på en rimlig tid och med beräkning av rimliga arbetskrafter kunna beredas en värdefull replipunkt för Gotlands försvar".

Kung Oscar

Intresset för Tingstäde och öns försvar underströks genom Kung Oscars besök i juli 1891. Kungen kom i sällskap av krigsministern H. Palmstierna, generalstabschefen Axel Rappe och fortifikationschefen H. Elliot. De höll ett sammanträde vid Myrvälder där prins Carls förslag från 1888 föredrogs.

Gustav V

När fästningen var klar gjorde Gustav V ett besök. Besöket den 21 september 1914 skedde samma år som kriget bröt ut och var säkert lika mycket ett besök för att gjuta mod i soldaterna, som för att fira att fästningen äntligen stod klar. Gustav V förgyllda namnteckning finns i en sten i skansens ljusgård.

Kronprins Gustav Adolf

Även kronprinsen Gustav Adolf gjorde ett besök i Tingstäde fästning på dagen tjugofem år senare. Hans besök föranleddes troligen av andra världskrigets utbrott för att gjuta mod i soldaterna. Även kronprinsens förgyllda namnteckning finns att beskåda i skansens ljusgård.


Kronprinsessan Victoria

Sist men inte minst besökte kronprinsessan Victoria och prins Daniel Tingstäde. I april 2011 var det dags att fira 350 års-minnet av Christopher Polhems födelse på Polhemsgården. Gården som idag ägs av Tingstäde hembygdsförening och drivs som ett hembygdsmuseum.