Förrådsgården
Gotlands försvarsmuseum

Förrådsområdet som ligger mitt i Tingstäde är omgärdat av högt nätstängsel och omfattar ett stort antal byggnader för olika ändamål. En del av dem rymmer idag Gotlands försvarsmuseum.

long: 18.61282, lat: 57.73518

Det var till den här platsen, mitt i Tingstäde, som alla militärförråd i Visby flyttades och det var här de flesta förråden låg som skulle försvaras i händelse av ofred. Idag har Gotlands Försvarsmuseum flyttat in i flera av husen. I Havremagasinet, som uppfördes 1902 som spannmålsmagasin, finns stora delar av museets samlingar.

Gula villan, precis vid infarten, byggdes 1902 som Intendenturverkstad och innehöll verkstadslokaler och bostäder för personalen.

Tyghuset, det stora vita huset i tre våningar, på vänster sida om infarten började byggas 1900 och var färdigt 1902. Huset uppfördes ursprungligen som tygverkstad och vapenförråd.

I röda förrådet, ett trähus i två våningar, förvarades bland annat hästutrustning selar, sadlar, och hästfiltar.

Här fanns även Fältförrådet (Intendenturförråd) där beklädnadsmateriel, slakteri- och bagerimateriel förvarades, samt Skyddsrum och förråd där pjäser, gengasmateriel och annat fordonsmateriel förvarades.