Kassavalvet

Ett ordentligt kassavalv med gallergrind byggdes innanför ett expeditionsutrymme nere i fästningen.

I händelse av ofred

I valvet bakom den låsta grinden förvarades antagligen en del värdehandlingar, men valvet var avsett för att Riksbanken i händelse av ofred skulle kunna förvara pengar och värdepapper på ett säkert sätt.