Skansar och museum

Fästningen består av fem skansar. Fyra av skansarna är mindre och försedda med skyddsrum och skyttegravar av jord och grus. Mellan skansarna fanns taggtrådshinder och ett par enklare befästningar, så kallade mellanverk. Den femte skansen, som ligger vid kyrkan, är betydligt större och kallas Skans 1 eller Fästet. Här finns idag ett fästningsmuseum.

Skans 1 - 18.62000, lat: 57.73811

Skans 1 började byggas 1904 och stod klar 1914. Hela anläggningen är cirka 100 x 100 meter stor och är en artilleri- och infanteriskans avsedd för 300 man, samt chef, stab, läkare och tross.

Sex utfallsgångar förbinder skansens inre med löpgraven som sträcker sig runt hela anläggningen. I dem kunde soldaterna snabbt ta sig ut till sina eldställningar i löpgraven där det finns åtta kulsprutetorn och två observationstorn, samt en strålkastarbana. På kanten runt löpgraven fanns även infanterisköldar uppsatta som skydd för soldaterna.

Beväpningen bestod av: 4 stycken 8,4 cm kanoner av modell 94-06 placerade i de fyra vridbara pansarkupolerna med en skottvidd på sex kilometer, samt 6 stycken kulsprutor av modell 1900 "Hotschiss". Här fanns även 6,5 mm gevär av modell 1896 och 6,5 mm karbiner av modell 1894, ett periskop och en flyttbar strålkastare.

Skans 1 ligger cirka 300 meter norr om Tingstäde kyrka alldeles intill väg 148 mot Fårösund. Skansen är idag öppen för besökare, se besöksinformation.

Skans 2 - long: 18.60403 lat: 57.74170

Skans 2 byggdes 1911 - 1912 och är en infanteriskans. Den fungerade som förläggning och skyddsrum för ett kompani, 150 man, varav en pluton, 40 man, deltog i försvaret av mellanvärn Nordström. Här var trupper förlagda mellan 1914 till första världskrigets slut omkring 1918.

I samband med andra världskrigets utbrott förstärktes taket på skansen med stora granitblock för att öka säkerheten. När skansen inte längre behövdes som förläggning användes den istället till att förvara ammunition. I slutet av 1950-talet kom bestämmelser om att ammunition skulle förvaras i speciella förråd och efter det användes skansen som förråd till reservdelar. Bunkern till höger när man kommer in på området fungerade som kök och skafferi. Skansen värmdes upp med hjälp av vedkaminer och belysningen bestod av karbidlampor.

Beväpningen bestod av: 4 stycken 6,5 mm Kulsprutor modell 1914, samt 6,5 mm gevär modell 1896.

Skans 2 ligger öster om vägen mellan Tingstäde och Stenkyrka, cirka 800 meternordväst om Tingstäde kyrka. Skansen är idag helt plomberad och kan bara ses från utsidan.

Skans 3 - long: 18.58942 lat: 57.73362

Skans 3 byggdes 1911 - 1912 och är en infanteriskans. Den fungerade som förläggning och skyddsrum för ett kompani, 150 man. Kompaniet deltog även i försvaret av mellanvärn Nordström och Skans 4.

Här var trupper förlagda mellan 1914 till första världskrigets slut omkring 1918. I samband med andra världskrigets utbrott förstärktes taket på skansen med stora granitblock för att öka säkerheten. När skansen inte längre behövdes som förläggning användes den istället till att förvara ammunition. I slutet av 1950-talet kom bestämmelser om att ammunition skulle förvaras i speciella förråd och efter det användes skansen för förvaring av sjukvårdsmateriel. I den bortre delen av skansen fanns kök och skafferi. Skansen värmdes upp med hjälp av vedkaminer och belysningen bestod av karbidlampor.

Skans 3 ligger cirka 1,5 km väster om Tingstäde kyrka och cirka 600 meter nordnordost om Skans 4. Skansen är idag helt plomberad och kan bara ses från utsidan. 

Beväpningen bestod av: 4 stycken 6,5 mm kulsprutor modell 1914, samt 6,5 mm gevär modell 1896.

Skans 4 - long: 18.58538, lat: 57.72895

Skans 4 byggdes 1911 - 1912 och är en infanteriskans. Den fungerade som förläggning och skyddsrum för ett kompani, 150 man, varav en pluton, 40 man, deltog i försvaret av mellanvärn Franke.

Här var trupper förlagda mellan 1914 till första världskrigets slut omkring 1918. I samband med andra världskrigets utbrott förstärktes taket på skansen med stora granitblock för att öka säkerheten.

När skansen inte längre behövdes som förläggning användes den istället till att förvara ammunition. I slutet av 1950-talet kom bestämmelser om att ammunition skulle förvaras i speciella förråd och efter det användes skansen för förvaring av sjukvårdsmateriel.

Skansen ligger intill väg 148 mot Visby, cirka 2 km västsydväst om Tingstäde kyrka. 

Beväpningen bestod av: 4 stycken 6,5 mm kulsprutor modell 1914, samt 6,5 mm gevär modell 1896.

Skans 5 - long: 18.60045, lat: 57.72312

Skans 5 byggdes omkring 1912 - 1914 och är en infanteriskans. Den fungerade som förläggning och skyddsrum för ett kompani, 150 man, varav en pluton, 40 man, deltog i försvaret av mellanvärn Franke.

Här var trupper förlagda mellan 1914 till första världskrigets slut omkring 1918. I samband med andra världskrigets utbrott förstärktes taket på skansen med stora granitblock för att öka säkerheten.

När skansen inte längre behövdes som förläggning användes den istället till att förvara ammunition. I slutet av 1950-talet kom bestämmelser om att ammunition skulle förvaras i speciella förråd och efter det användes skansen för förvaring materiel och livsmedel (risgryn, köttkonserver, bildäck mm) för Överstyrelsen för Ekonomiskt Försvar.

Skansen består av tre betongbunkrar, samt en bunker för kök och skafferi. Skansen värmdes upp med hjälp av vedkaminer och belysningen bestod av karbidlampor. 

Skansen ligger invid de raserade Träskväldergårdarna cirka 1 km sydost om Skans 4 och intill skansen finns ännu ladan från en av Träskväldergårdarna kvar. Skansen är idag helt plomberad och kan bara ses från utsidan.

Beväpningen bestod av: 4 stycken 6,5 mm kulsprutor modell 1914, samt 6,5 mm gevär modell 1896.