Skyddsrum

Inom Tingstäde försvarsområde fanns tre artilleriskyddsrum avsedda att rymma 48 personer i vart och ett. Skyddsrummet var byggda för att skydda soldaterna och deras materiel mot beskjutning av olika slag. Det var granatsäkra beredskapsrum för serviser.

Skyddsrum 1

long: 18.60451, lat: 57.73839

Skyddsrummet ligger alldeles intill landsvägen mot Stenkyrka och är väl synligt från vägen. Skyddsrummet ligger mellan Artilleriställningarna tre och fyra alldeles intill landsvägen mot Stenkyrka.

Skyddsrum 2

long: 18.60573, lat: 57.73311

Skyddsrummet ligger på laboratoriebacken alldeles i närheten av Tingstäde samhälle.

Skyddsrum 3

long: 18.59068, lat: 57.72976

Skyddsrummet ligger alldeles intill väg 148, strax norr om Skans 4 när man kommer från Visby.