Befästningar för observation

Inom Tingstäde fästningsområde finns fem observationsvärn.

Observationsvärn är en mindre befästning som i stridsverksamhet skulle underlätta observation av rörelse i närheten av försvarsområdet. 

Ett observationsvärn har smala siktspringor genom vilka man lätt kunde göra observationer. Några av de fem värnen ligger på privat mark, men samtliga är fyllda och plomberade så att ingen ska kunna skada sig.