Mellanverk eller mellanvärn

Längs med Tingstäde befästningslinje fanns två Mellanvärn, även kallat Mellanverk. Mellanvärnen var mindre befästningsområden, som innehöll flera kulsprute- och skyttevärn i betong med eller utan splitterskydd, förstärkningsmurar och förbindelsevärn.

Mellanvärnen skulle underlätta eldgivning, observation eller stridsledning. Värnen skulle även skydda soldaterna vid eldgivning. Samtliga värn är idag igenfyllda och kan endast ses från utsidan.

Frankes Mellanvärn  - long: 18.61218, lat: 57.72622

Frankes Mellanvärn byggdes 1912 - 1914 och försvarades av en pluton, cirka 40 man, ur kompaniet som var förlagt i skans 5. Inom mellanvärnet finns två Kulsprutevärn i betong med splitterskydd, tre skyttevärn i betong med splitterskydd, samt ett skyddsrum i betong. Mellan värnen fanns även ett förbindelsevärn. Frankes mellanvärn ligger på ömse sidor om vägen mellan Tingstäde och Hejnum, cirka 1 kilometer från Tingstäde kyrka.

Mellanvärn Nordström - long: 18.59705, lat: 57.73689

Mellanvärn Nordström försvarades av en pluton, cirka 40 man, ur kompaniet som var förlagt i Skans 2. Mellanvärnet var indelat i tre mindre områden. I den södra delen fanns ett skyttevärn i betong, samt en förstärkningsmur i sten. I norra och i det nordvästra området fanns vardera 3 skyttevärn av betong med splitterskydd. I anslutning till mellanvärnet ligger observationsvärn 2. Mellanvärnet ligger cirka 100 meter norr om gamla järnvägsbanken, cirka 1 kilometer väster om Tingstäde.