Logement och hygien

Det krävdes både hård disciplin och många regelverk för att det dagliga livet nere i fästningen skulle fungera. Vid de nedfällbara korridorborden i gångarna skedde inte bara utspisningen utan här skötte manskapet också sin personliga hygien och persedelvård. Här stod man och tvättade sig i små tvättfat.

Hård diciplin och många regelverk

Många av utrymmena i fästningen användes som logement och här sov manskapet i våningssängar. Ett av logementen för manskapet är iordningställt med sängar, pallar, filtar och halmmadrasser för att visa hur det såg ut. Utöver logementen för manskapet fanns även ett för plutonschefen och ett för underofficerare.

Sina behov uträttade man på ett Afträde eller torrdass som vi säger idag. Det låg i anslutning till en av skansens ingångar och här fanns plats för minst fem personer samtidigt. Alldeles i närheten fanns även egna dass för befälen.