Posteringsvärn

Posteringsvärnen låg främst i anslutning till infarterna till Tingstäde försvarsområde. De fanns även mellan skansarna och mellanvärnen som en förtätning av försvaret i anslutning till taggtrådshinder.

Huvuddelen av värnen består av skyttevärn av betong med splitterskydd. De flesta värnen ligger på privat mark, men några kan vi lätt komma till. På stranden alldeles intill Tingstäde träsk rakt nedanför Skans 1 hittar vi några posteringsvärn.

Intill "Halvvägseken" efter väg 148 mot Fårösund, cirka 4,5 km från Tingstäde kyrka hittar vi några yttre posteringsvärn. Det är eldledningsvärn byggda av betong och var främst avsedda för skydd av personal vid infarter och andra infallsportar.