Fästningsbygget

Det myllrar af flitiga arbetare, släggorna slå, spetten gnissla mot stenen som under sång sakta men säkert baxas fram." Utschaktningen i åsen skedde för hand. Gruset lastades i tippvagnar och transprorterades ner till träsket där de tömdes. För att anläggningen till slut ska mäta hundra gånger hundra meter och i snitt vara fem meter djup var man tvungen att gräva och schakta bort omkring 50 000 kubikmeter.

Arbetsstyrkan

Arbetsstyrkan som utförde det tunga och slitsamma arbetet uppgick till mellan två- och trehundra man och var till att börja med rallare. I juni 1912 ersätts de med personal ur infanteriregementet. Trupperna marscherade från Visby på måndagsmorgnarna, arbetade på befästningarna under veckan och tävlingsmarscherade tillbaka till Visby på lördagarna.

Handhuggen sten

Stenblocken, som fästningen byggdes av, höggs för hand i Degermans hage som ligger lite mer än en kilometer in på vägen mot Stenkyrka. För att få sten och makadam till gjutningen av fästningens valv köptes en stenkross. Fortbefälhavaren Rydén fick bönderna att köra dit gråstenar från sina åkrar mot en skälig betalning. Tråkigt nog tog bönderna inte bara sten från åkrarna, de gav sig även på gamla gravar och fornminnen.

Järnbalkar och pansartorn

Ångfartyget Gustaf Vasa anlände 1904 med 240 ton järnbalkar till bygget. 1906 kom ångfartyget Roma med två förpansar till fästningens pansartorn. De vägde 20 300 kilo vardera och transporterades till Tingstäde på järnvägen. Julen 1909 provskjöts de färdigmonterade kanonerna.