30 000 stockar i Tingstäde träsk

Bulverket, en träfästning belägen mitt i Tingstäde träsk byggdes strax efter vikingatiden och är idag en spännande del av Tingstädes långa försvarshistoria. Fästningen består av en kvadratisk plattform med 170 meter långa sidor och en stor öppen vattenyta i mitten samt ett yttre försvarsverk av pålar. På plattfomen har det stått hus, men de är nu helt förstörda. Byggnadsdetaljer som hittats på sjöbottnen visar att husen varit ungefär tre gånger tre meter stora.

Bulverksrummet i Tingstäde fästning

En skalenlig modellen finns i Bulverksrummet. Den visar hur hela träbefästningen är uppbyggd och hur stockarna placerats för bästa försvar. Här finns även modeller av några hus så som man tror att de sett ut, samt en mängd annat material om Bulverket.

Trots alla utforskningar finns inget entydigt svar på varför det byggdes och av vem. Det kan ha varit en militär anläggning eller en tillflyktsort för civilbefolkningen under ofredstider. I Norden är befästningstypen helt unik, närmaste motsvarighet finns i Baltikum.

Vill du se Bulverket?

På vintern när isen är alldeles blank och genomskinlig kan man gå ut för att titta ner på pålarna. På sommaren kan man ro ut till Bulverket och ta sig en titt. Vill du själv kika ner på bulverket kan du hyra båt av Tingstäde Hembygdsförening.