Kruthus

Det finns två kruthus inom Tingstäde försvarsområde och de användes för att förvara krutladdningar till framförallt artilleriet. Båda kruthuset finns kvar och ligger väl skyddade med höga jordvallar runt om. Vallarna skyddade omgivningen om något skulle hända med kruthuset och gav förstås ett visst skydd mot insyn.

long: 18.59103, lat: 57.73384

Ett kruthus är anpassat för lagring av ammunition och krut. Kruthusen låg avskilda från andra hus och bodar för att minska riskerna för antändning och expolsion.