TINGSTÄDE - ETT UNIKT CENTRUM FÖR

Gotlands militärhistoria 

I Tingstäde ligger Tingstäde Fästning som stod klart lagom till första världskriget. På åsen norr om kyrkan, med träsket på ena sidan och odikad myrmark på den andra, nedgrävd i grusåsen ligger Skans 1 med sina många rum och långa underjordiska gångar under mer än meterdjup betong.

Här kan du se och uppleva hur soldaterna levde. Gå runt på egen hand eller följa med på en guidad tur med hjälp av Tingstäde Hembygdsförening som svarar för tillsyn, öppethållande och guidning. Skans 1 är idag är en del av vårt gemensamma kulturarv och är ett statligt byggnadsminne, som förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Skans 1

OCH YTTERLIGARE FYRA TILL

Fästningen består av fem skansar. Fyra av skansarna är mindre och försedda med skyddsrum och skyttegravar av jord och grus.

6 kilometer

FÖRSVARSOMRÅDE I TINGSTÄDE

Tingstäde fästnings försvars-område omfattar ett område med cirka sex kilometers omkrets. Att jämföra med Visby ringmurs 3,5 kilometer.

5 000 man

FÖR ATT HINDRA EN INVASION

Anläggningen byggdes för att rymma en besättning på 5 000 man. Om ön ockuperades skulle fästningen kunna försvaras i upp till 30 dygn.

100 år

AV MILITÄRHISTORIA

Gotland och Tingstäde har i alla tider spelat en viktig roll i ett militärt perspektiv. Idag är Tingstäde ett unikt centrum för hela Gotlands Militärhistoria.