Rykten om kyrktornet

26.05.2021

Det finns många historior om hur man skulle göra med kyrktornet om det blev krig. Några är sanna medan andra är vandringshistorior. Det är riktigt att kyrktornet ur militär synpunkt ansågs som en farlig riktpunkt som fientligt artilleri kunde utnyttja. 

long: 18.61513, lat: 57.73634

Sprängladdning

Tingstäde kyrktorn skulle sprängas bort om det blev krig och det fanns en sprängladdning inbyggd i kyrkan. Ja så gick ryktet förr och det kan man faktiskt fortfarande höra än idag. Någon sprängladdning fanns inte i tornet.

Numrerade stenar

Ibland kan man höra någon berätta att stenar och andra delar i tornet var numrerade så att tornet lätt skulle kunna plockas ner och sen byggas upp igen! Någon sådan beskrivning har vi dock inte funnit.

Ryska sågfilare

Kyrktornet var ett problem också när fästningen byggdes i början av seklet. Så kallade ryska "sågfilare", som gick runt och filade sågar och dylikt, betraktades mer eller mindre som spioner.

Det hände att de gick upp i kyrktornet där de hade en strålande utsikt över befästningsarbetena. Militärbefälhavaren lyckades i alla fall driva igenom ett tillträdesförbud i tornet.


I maj 2021 fick CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB kulturmiljövårdsmedel från Länsstyrelsen Gotland för att tillgängliggöra 1130-tals fornlämningen mitt i Tingstäde träsk på norra Gotland.

Har man aldrig gjort militärtjänst eller varit i närheten av militärt liv upptäcker man snart att militären har sitt egna språk. Vi har samlat en del av dem här och du får gärna hjälpa oss att fylla på ordlistorna. Skicka ditt ord till kontakt.tingstadefastning@gmail.com

Ett utdrag ur "Undervisning för artilleristen" från 1895 visar några exempel på den disciplin som gällde för den som tjänade inom Kronan. Disciplin kallas det utpräglade sinnet för militärisk tukt och ordning. Och det var viktigt att alla som tjänade Kronan visste vilka ordningar som gällde.