Bulverket från ovan

01.12.2021

I maj 2021 fick CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB kulturmiljövårdsmedel från Länsstyrelsen Gotland för att tillgängliggöra 1130-tals fornlämningen mitt i Tingstäde träsk på norra Gotland.

 Bidraget täcker text till ny informationstavla, drönarfotografering samt dykning för att genom fotogrametri skapa en 3D-modell av en utvald del av Bulverket. Piloten och den duktige fotografen är Roger Arleryd på Gotlandsbild.

CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB                         GotlandsbildI maj 2021 fick CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB kulturmiljövårdsmedel från Länsstyrelsen Gotland för att tillgängliggöra 1130-tals fornlämningen mitt i Tingstäde träsk på norra Gotland.

Har man aldrig gjort militärtjänst eller varit i närheten av militärt liv upptäcker man snart att militären har sitt egna språk. Vi har samlat en del av dem här och du får gärna hjälpa oss att fylla på ordlistorna. Skicka ditt ord till kontakt.tingstadefastning@gmail.com

Ett utdrag ur "Undervisning för artilleristen" från 1895 visar några exempel på den disciplin som gällde för den som tjänade inom Kronan. Disciplin kallas det utpräglade sinnet för militärisk tukt och ordning. Och det var viktigt att alla som tjänade Kronan visste vilka ordningar som gällde.

Det finns många historior om hur man skulle göra med kyrktornet om det blev krig. Några är sanna medan andra är vandringshistorior. Det är riktigt att kyrktornet ur militär synpunkt ansågs som en farlig riktpunkt som fientligt artilleri kunde utnyttja.